Related Articles

2 Comments

 1. 2

  Letargija

  Te ljude u odborima je imenovalo gradsko vijeće i ono ih može i razriješiti ako ne rade svoj posao ili ga rade loše i imenovati nove kvalitetnije stručnije ljude.
  To bi po meni trebala biti jedna od točaka na gradskom vijeću u petak 4.12.2020.
  Kao dopuna dnevnog reda sjednice ili za novu sjednicu nakon par dana.

  Reply
 2. 1

  "Proračun"

  Zašto novi saziv gradskog vijeća na čelu sa g. Antom Jukom ne predloži i donese odluku kod usvajanja dnevnog reda sjednice gradskog vijeća u petak 4. 12. 2020. za još jednu točku dnevnog reda sjednice, a ta je:
  Poziv državnoj reviziji da hitno izvrši reviziju financijskog poslovanja Grada Zupanja od početka ove godine 2020.i da im podnese pisano izvješće o rezultatima te revizije.

  Reply

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here