Related Articles

One Comment

  1. 1

    Đuro Palica

    Bravo pametnjakoviću,sve vas treba pootpuštat i pozatvarat takve jer ste veci kriminalci od ovih švrcera preko granice. I pregledat vam svima imovinu da vidimo koliko ste to naplatili i ukrali od države.

    Reply

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here