Related Articles

One Comment

  1. 1

    marco75

    Nekim vijećnicima riječ “prisežem” je jedina izgovorena za vrijeme cijelog mandata, kao i gradonačelniku u Saboru.

Leave a Reply