Related Articles

One Comment

 1. 1

  TUTKO

  Dali ta predsjednica odbora za financije isto prima kakvu novčanu naknadu ? Zašto ne poštiva rokove propisane Zakonom ? Zašto predsjednica gradskog vijeća ne saziva sjednice od 13.8.2020., a prima vjerojatno i mjesečne naknade za to vrijeme preko 3.000 kn
  i za taj period ? Zašto gradonačelnik ne podnosi izvješće gradskom vijeću o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2020. u propisanom zakonskom roku 15.9.2020.?
  Pa danas je 25.10.2020.
  Sta rade svi skupa?

  Reply

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here