Related Articles

One Comment

  1. 1

    Mesar,,

    Ha,ha,ha, predpostavka je da i vrapci oko mesnice znaju čije je što i koliko udjela tko ima,samo moraju šutjeti i ne smiju živkati,tko su sve bili suvlasnici i tko je koga isplatio.I gice više nemogu pričati jer su u kulenovima,koliko ih ima i kako su se dijelile u proizvodnji, preradi i prodaji.

Leave a Reply