Related Articles

One Comment

  1. 1

    Ivan ŠARIĆ Baća

    Eto ko kaže da stari svit puno zna? Ja sam ostarijo al to, o čem nam naš Zoran piše, nisam zno. Mogo sam i umrt a neznajuć da sam bijo u komšiluku sa Srijemom.
    Sad moremo s pravom pjevat:”DIVAN JE KIĆENI SRIJEM”.

Leave a Reply