Related Articles

2 Comments

  1. 2

    Marko Marko

    Nikakvo podizanje cijena u Županji nije opravdano. Smanjuje se broj građana tada se treba smanjivati i broj usluga. Pogotovo smanjivati vozni park, definitivno. Logično je pitanje tko bi ponovno plaćao sve te nove namete? – nezaposleni, penzioneri i mali dio onih koji rade po državnim službama. Ako se ne povećava broj novootvorenih radnih mjesta ne može se ići s nikakvih novim nametima. Komunalac u neprofitnu gradsku tvrtku koja odgovara potrebama grada a ne vlastitim potrebama.

  2. 1

    istina

    Lešić i Klanac, dajte prvo u javnost podatke o uštedama u vašim poduzećima po pitanju razlike u cijeni goriva, kad se zna da imate priličan vozni park – dosta teretnih vozila i radnih strojeva, pa onda predlažite ovo “guljenje kože” građana.

Leave a Reply