Related Articles

One Comment

  1. 1

    Slobodan Obradović

    I tako već 30 godina Babogreci prave sportsku dvoranu. Nije im valjala lokacija, pa dubina, širina, visina. 11 načelnika se promijenilo. Rezultat je rupa od 6 metara. Nije tu u pitanju neka stranačka politika. U pitanju je seoska politika. Specifična grana politike koja je uvijek na prvom mjestu. I sada suze rone za jednakim mogućnostima obrazovanja.
    Ista je situacija s mudracima s istoka. Općina Drenovci ima pet naselja, P.Podgajci, R. Selo, Drenovci, Đurići i Račinovci. Niti jedno naselje nema sportsku dvoranu. I njihove apetite nisu zadovoljavali standardi Ministarstva. Barem da je dvodjelna / trodjelna dvorana da se mogu odigravati prvenstvene utakmice… Rezultat. Generacije bez kvalitetnog tjelesnog i zdravstvenog odgoja, bez sportskih klubova, bez rekreacije. Nula bodova.

Leave a Reply