Related Articles

2 Comments

  1. 2

    marco75

    Žalostan podatak je da Županja ima proračun od 42,5 mil. kuna a grad Otok 71 milijun. Bravo za županjsko vodstvo!

  2. 1

    Slobodan Obradović

    Ako je funkcija grada komunalija, onda nam grad ni ne treba, imamo dva komunalna poduzeća. Primitivan pristup životu građana u zajednici.

Leave a Reply