Related Articles

One Comment

  1. 1

    Dr Sivrić

    Povećajte “kvote” na republičkom nivou pa zaposlite doktore iz pograničnih gradova BiH,ili ciljano dajte drzavljanstva potrebnom kadru,kad mogu hiljade bosnjaka/muslimana da seta EU sa vasom putovnicom zasto ne i neki doktor koji bi tu posteno radio!!!

Leave a Reply