Related Articles

One Comment

  1. 1

    Slobodan Obradović

    Ima li barem jedan jedini zaključak (mjera, rokovi, zadužena ekipa…) o najnerazvijenijoj općini u Slavoniji i Baranji.

Leave a Reply