Related Articles

One Comment

  1. 1

    antun

    Dokle god Josip Šumanovac i Andrija Matić vode poljoprivrednu politiku u Vu Srijemskoj stvar se neće maknuti sa mrtve točke pa zaboga onisu tu gdje jesu već 20tak godina pa kuda smo otišli .Možda bi Andriju Matića trebalo poslati u Osiječku Županiju na tečaj kod Željka Kraljička ali nekako mislim da nebi prošao tečaj.Naime Osiječka je PRI VRHU ISKORIŠTENJA eu fondova a mi smo na dnu.

Leave a Reply