Related Articles

One Comment

  1. 1

    Maksimilijan

    Dal znate da općina Drenovci gradi školsku dvoranu u Račinovcima a ne Drenovaca iako su Drenovci 5 puta veći ???
    Pogađajte zašto!

Leave a Reply