Related Articles

One Comment

  1. 1

    Slobodan Obradović

    Ministar turizma u VSŽ, Županja u BiH. Ministar turizma Anton Kliman posjetio Ilok, Vukovar, Vinkovce, pa sve do adrenalinskog parka u Cerni. Poruka je da treba osmisliti jedinstveni turistički proizvod istočnoslavonskih turističkih odredišta.
    Grad Županja odgovara tako da je partner sajma turizma u Lukavcu. Na koji način se tu uklapa Ljubuški, Sarajevo, Lukavac? Koje koristi imaju građani Županje od angažiranja Grada i TZ Županja u BiH?
    Ako se već radi o BiH pogledajete (i pridružite se) kako to konkretno rade u Drenovcima. https://www.facebook.com/lar.vjeverica?fref=ts

Leave a Reply