Related Articles

2 Comments

  1. 2

    Pavao Jelović

    Ne što on to ne čini u zatvorenim prostorijama nego ga češće stavlja na stolove na kojima je servirana hrana. No, budući što je dobrano ikoniziran, stoga je bolje šutjeti.

  2. 1

    marco75

    Kapa, šešir, šubara i druga pokrivala za glavu skidaju se sa glave u zatvorenim prostorijama. To pravi Šokci znaju a trebao bi to znati i bać Ivica.

Leave a Reply