Related Articles

One Comment

  1. 1

    marco75

    Naslov članka je kriv. Sveti Stjepan je u katoličkoj vjeri prvomučenik i zaštitnik klesara, grobara, izrađivača škrinja itd. U njegovom životopisu konji se ne spominju. Naslov bi dakle trebao glasiti: Guzičari na konjima!

Leave a Reply