Related Articles

2 Comments

  1. 2

    Telekom-struja-je-najstruja

    Izostavio sam riječ “ekološku” ispred riječi kožaru, pa rečenica zvuči besmisleno. I više ni kod ne smrdi, a smrdjelo je i smrdilo po l******a.

  2. 1

    Telekom-struja-je-najstruja

    I sagradili su i kožaru koje su inače najveći zagađivači okoliša, pa ih i zato treba pohvaliti.

Leave a Reply