Related Articles

One Comment

  1. 1

    Slobodan Obradović

    Gunja je katastrofalno / fantastično selo. Prije poplave katastrofalno nerazvijena, peta najnerazvijenija općina u Hrvatskoj. Zatim katastrofalna poplava. Katastrofalni pad stanovništva. Prema popisu stanovništva iz 2001. bilo 5 tisuća stanovnika, sada upola manje. Bilo nekad 1200 učenika u školi, sada 250. Ove godine iz škole izašlo 50 učenika, a ušlo 22. Katastrofalna seoska politika. Treba biti baja pa UNICEF nogirati (koji je želio pomoći oko vrtića). A zatim fantazije. Planirali poduzetničku zonu, a ne mogu se dogovoriti oko lokalnog komunalca. Fantastičan je uspjeh NK Jadran koji igra u Međužupanijskoj ligi, a nema stadion. Fantastičan je i vatromet za doček Nove, a obiteljski stolovi prazni. Fantastičan je društveni dom, a nemaju za režije. Seoski političari se gledaju preko nišana. Preko nišana gledaju i jedne jedine susjede, jer Gunja graniči samo s općinom Drenovci. Država kešira nerazvijene općine, ne pita kuda ide novac. Država daje infuziju nefunkcionalnim općinama, drži infuziju dok političari ne odu. Gunjanci su u ovoj cijeloj priči sporedna stranka.

Leave a Reply