Related Articles

One Comment

  1. 1

    Oborak

    Hrvatskoj sigurno nije u interesu otvarati nove granične prijelaze prije nego trebaju ući u Schengen. Ovo su samo nagađanja.

    Reply

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here