Related Articles

One Comment

  1. 1

    Marko Bikić

    Stjepane, kad već pišeš bilo bi korektno da istinito pišeš, eto bar nabroji javnosti planirane projekte s iznosim za koje nije potpisan ugovor u 2020. godini, ili one koji nisu odrađeni s planiranim iznosima, kao i pojedinačne iznose i stavke prenesenih sredstava, napiši a da ne pitaš službe ili mene. Možda bi bilo bolje da moramo dizati kredite , ili da smo u minusu za taj iznos, po tebi je nerad načelnika ili službi koji su osigurali sredstva za projekte i potrebe u 2021 godini.
    Svako dobro Stjepane, Marko Bikić.

    Reply

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here