Related Articles

One Comment

  1. 1

    Mira Dabić

    I ja sam rođena Šećeranka. Živim daleko.Ova poema me je vratila u divne dane moga djetinstva.Hvala. Mira

Leave a Reply