Related Articles

One Comment

  1. 1

    Antilopa

    Komunikacija za pohvalu. Napredak.
    Prijedlog. Nastaviti dalje sa pojašnjavanjem i ilustriranjem zašto je važan taj plan i zašto je važno za pojedine dionike lokalne zajednice da se odazovu javnom pozivu i daju svoje prijedoge i komentare.

Leave a Reply