Related Articles

One Comment

  1. 1

    Zlatna kuna

    Ako je predviđeno 400 .000 kn za reprezentaciju u Gradu Županja
    onda bi to trebalo značiti da će u 2021. biti po tome sasvim dovoljno za kulen i kobasice na trošak Grada.
    S obzirom na dosadašnju praksu.

Leave a Reply