Related Articles

One Comment

  1. 1

    Katica Pavkić Špiranec

    Učesnicima kolonije i domaćinima želim lijepo druženje. Imala sam čast upoznati pok. gospođu Maricu u Zagrebu. Tom prigodom mi je poklonila izšaranu tikvicu. Još uvijek je čuvam.

    Reply

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here